रंगरेषांच्या देशा - तुझे रूप चित्ती राहो - गणेश रेखाचित्र

Submitted by सावली on 28 September, 2015 - 02:37

१९९८/ ९९ साली केलेलं एक गणपतीचं रेखाचित्र. कुठलीतरी मूर्ती बघुन त्यावरुन हे चित्र काढलेले आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

गणपतीचा चेहरा आणि सोंड यामधली जागाही भरून काढलीस तर आणखी उठाव येईल. ती मधली जागा तशीच मोकळी राहिली आहे.

सुंदर.

मामी, होना खरच. आता बघताना तसं जाणवतंय खरं. तेव्हा मूर्तीमधे काय होतं देव जाणे!! पण आता जवळपास १७/१८ वर्षांनी (!!! इतकी वर्ष झाली हे खरं वाटत नाहीये!) बदल नाही करत त्यात.

तेव्हा मूर्तीमधे काय होतं देव जाणे!! पण आता जवळपास १७/१८ वर्षांनी (!!! इतकी वर्ष झाली हे खरं वाटत नाहीये!) बदल नाही करत त्यात.>>> नको करुस. तुझ्या मनात स्थापना झालीय त्याची आता तशीच Happy