तेचबूक - राम

तेचबूक ! - राम

Submitted by आशिका on 19 September, 2015 - 06:21

श्रीरामावताराची क्षमा मागून

स्टेटस अपडेट - वाईफ किडनॅपड, फिलिंग सॅड अॅंड लोनली

सुपर लाईक बाय उर्मिला
रिप्लाय (राम) -उर्मिले, ताई हरवली तर तू लाईक देतेस?
रिप्लाय (उर्मिला) - भावोजी, तुम्ही आम्हा दोघांची अशीच ताटातूट केलीत, आता भोगा आपल्या कर्माची फळे
लाईक- लक्ष्मण

कैकयी - तरी सांगत होते टवळीला दागिने घालून जाऊ नकोस वनवासात. पण मी सासू आणि तीही सावत्र, मग कोण ऐकतेय?
लाईक - मंथरा
डिस्लाईक - कौसल्या आणि कैकयी

कौसल्या - रामा, आता तरी तुझे 'एकपत्नीव्रत' सोड रे

विषय: 
Subscribe to RSS - तेचबूक - राम