मराठवाडा दुष्काळ पाणी

दुष्काळग्रस्त भाग अन स्वयंसेवी संघटना

Submitted by चंबू on 31 August, 2015 - 22:21

मागील महिन्यापासुन महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील बातम्या वाचनात येत आहेत. उदा, मराठवाड्यातील काही भागात तर पावसाने अजुन तोंड दाखवलेले नाही. सप्टेंबर उगवला तरी अशी परिस्थिती असेल तर पुढे पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष जाणवणार हे निश्चित.
माझ्या गावातील (अर्थात सर्व अनिवासी भारतीय) मित्रमंडळी हे दुष्काळग्रस्त भागात काम करणारे स्वयंसेवक वा स्वयंसेवी संघटनेच्या शोधात आहेत. सरकारी यंत्रणेवर बहुतेकांचा विश्वास नसल्याने इतर कुठला खात्रीशीर मार्ग आम्ही शोधतोय जेणेकरून काहीतरी मदत योग्य मार्गाने योग्य ठिकाणी अन योग्य वेळेत पोहोचेल.

Subscribe to RSS - मराठवाडा दुष्काळ पाणी