डॉ. अनुराधा सोवनी

चतु:शृंगीच्या माळावरची झोपडी - डॉ. अनुराधा सोवनी

Posted
5 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

परवा सहज गप्पा मारता मारता मी म्हटलं, ‘‘काय गंमत आहे पाहा! फर्ग्युसनच्या घरातून मी बाहेर पडले त्याला पंचवीस वर्षं होऊन गेली. मी कधी परत त्या घरात गेलेले नाही. जगभर कुठे कुठे माझी ‘घरं’ होती. तरीही अजून स्वप्नात ‘माझं घर’ म्हणून तेच येतं!’’ त्यावर चटकन बाबा म्हणाले, ‘‘हो, माझ्याही स्वप्नात तेच ‘माझं घर’ म्हणून दिसतं!’’

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - डॉ. अनुराधा सोवनी