माणसेच..

माणसेच..

Submitted by भारती.. on 3 June, 2015 - 10:20

माणसेच .. ( अष्टाक्षरी समानिका द्रुत )

माणसेच कोरतात
दु:खशिल्प कातळात
रात्ररात्र जागतात
जीवजन्म जाळतात

माणसेच खोदतात
खोल अर्थ शोधतात
व्याप थोर मांडतात
संहितेत कोंडतात

माणसेच पाहतात
वस्तुस्थिति साहतात
स्थळकाळी राहतात
शून्यभार वाहतात

युद्ध-बुद्ध माणसेच
तत्त्व हीच सत्य हीच
रूप ही विरूप हीच
हीच अन्य ना कुणीच

माणसेच, माणसेच ..

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - माणसेच..