ईस्ट युरोप

ईस्ट युरोप - तयारी आणि बर्लिन १

Submitted by मोहन की मीरा on 30 May, 2015 - 13:14

एकदा जाण्याचे ठरवल्यावर मग मात्र ह्या विषयावर व देशांवर माहिती काढायला सुरुवात केली. सुरवात अर्थातच जर्मनी पासून केली. जर्मनी मध्ये सगळ्याच महत्वाच्या शहरांची दुसऱ्या महायुद्धात हानी झाली. पण त्यातही बर्लिन आणि ड्रेसडेन ची अपरिमित हानी झाली. बर्लिनचे तर नंतर लचके तोडले गेले. हिटलर स्वत: तिथे रहात असल्याने तसेच नाझीचे मुख्यालय इथेच असल्याने सहाजिकच इकडे सगळ्यात जास्त बॉंब वर्षाव झाला. त्यामुळे सुरुवात बर्लिन ने करायची ठरली. मग ड्रेस्डेन आणि मग इतर देश. साधारणत: माझा प्रवास असा झाला

बर्लिन- ड्रेस्डेन-प्राग-क्रेको-झाकोपाने-बुदापेष्ट-झाग्रेब-इस्त्रीया-लेक बोहींज –मुंबई

विषय: 

ईस्ट युरोप- खूप सोसलेला युरोप

Submitted by मोहन की मीरा on 28 May, 2015 - 01:02

अनेक वर्ष एखाद्या भागाबद्दल आपल्याला उगाचच आकर्षण असतं. अनेकदा मित्रांमधे गप्पा मारताना त्याची खिल्ली उडवली जाते. त्यात काय पहायचय... हा प्रश्न विचारला जातो. तरीही तुमची इच्छा कायम रहाते. माझं असच काहीस झालं. दूसरे महायुद्ध आणि त्याचे परिणाम ह्या बद्दल मनात खूपच कुतूहल होतं. कोवळ्या वयात व नंतरही त्या संदर्भातली अनेक पूस्तके वाचली होती. ( नाझी भस्मासुराचा उदयास्त, दूसरे महायुद्ध, वॉर्सा ते हिरोशिमा, शिंडलर्स लीस्ट, डायरी ऑफ आन फ्रँक, पहिले महायुद्ध इ.इ.इ) त्या मुळे कुठेतरी हे होरपळलेले देश पहायची इच्छा होती. मुख्य यादीत जर्मनी--- ते ही बर्लीन, मुख्य फ्रँक्फुर्त किंवा हँबर्ग नव्हे.

विषय: 
Subscribe to RSS - ईस्ट युरोप