आज सह्याद्री रडतो आहे

निद्रिस्त महाराष्ट्र पाहून , आज सह्याद्री रडतो आहे

Submitted by गणेश पावले on 13 May, 2015 - 03:15

Lohgad_1_0.jpgनिद्रिस्त महाराष्ट्र पाहून , आज सह्याद्री रडतो आहे

स्वैर झाले विचार, मुठ हातातच गळली
जाज्वल्य इतिहास आपला, आजची पिढी विसरली

जिथ स्वराज्य स्थापिले, तीच ही सह्याद्री माउली
स्वाभिमान विसरून कार्टी, गडाकड फिरकली

दगडावर नाव कोरले, गळ्यात गळे घातले
इतिहास विसरून आपला, अब्रूस वेशीवर टांगले

सुशिक्षित म्हणती स्वताला, ज्ञान मात्र शून्य
बापजाद्याची आठवण नाही, नपुसंक त्यांचे पुण्य

आई बापाचेच संस्कार नाहीत, लेकरे उद्दाम निपजली

Subscribe to RSS - आज सह्याद्री रडतो आहे