अफगाणी पदार्थ

बोरानी बैगन

Submitted by BLACKCAT on 23 June, 2020 - 07:22
borani baingan
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नखोत - ए - शोर

Submitted by दिनेश. on 5 January, 2015 - 07:07
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - अफगाणी पदार्थ