विधानसभा निवडणूक

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकः २०१४

Submitted by pkarandikar50 on 14 October, 2014 - 13:40

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४: वेगळी का व कशी?

’प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते, असे लोकसत्ताकार श्री. गिरीश कुबेर म्हणतात, ते खरेच आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीचे वेगळेपण समजावून घेताना गेल्या काही निवडणूकांचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक वाटते.

विषय: 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकः २०१४

Submitted by pkarandikar50 on 14 October, 2014 - 13:40

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४: वेगळी का व कशी?

’प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते, असे लोकसत्ताकार श्री. गिरीश कुबेर म्हणतात, ते खरेच आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीचे वेगळेपण समजावून घेताना गेल्या काही निवडणूकांचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक वाटते.

विषय: 
Subscribe to RSS - विधानसभा निवडणूक