जम्बो

गणोबा आमच्या गावात जम्बो - ज्ञानेश

Submitted by जम्बो on 7 September, 2014 - 01:18

आयडी जम्बो -
पाल्याचे नाव : ज्ञानेश.

वय वर्षे : साडे पाच

वयोगटा पेक्षा वय लहान आहे पण ज्ञानेश ने स्वतःच खूप उत्साहात लिहीतो म्ह्णाला शाळेत हिंदी बाराखडी झाली असल्यामुळे व पेपर मधील बातम्या ( मोठ्या टाइप ) वाचत असल्यामुळे लिहीताना सोपे गेले.
अक्षर व विचार त्याचेच आहेत.
हिंदी शिकून मराठी लिहीता येते हा आनंद त्याला आणि आम्हाला दिल्याबद्दल संयोजकांना धन्यवाद

vb-7sept.jpg

विषय: 
Subscribe to RSS - जम्बो