मायबोली गणेशोत्सव २०१४ संयोजन

स्तोत्रानुवाद- महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् |

Submitted by संयोजक on 14 August, 2014 - 07:26
आदिशङ्कराचार्यविरचित 'महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्र' हे 'पञ्चचामर' वृत्तातील अतिशय प्रसिद्ध असं स्तोत्र.
त्यातील शब्द, त्याची लय, त्यातील अनुप्रास हे सारंच मोठं प्रसन्न आहे.
या स्तोत्राचा अर्थ देण्याचा हा एक प्रयत्न.

'नमामि तं विनायकम्' अर्थात 'त्या' विनायकाला माझा नमस्कार असो! असा या स्तोत्रातला पहिला श्लोक.
'तो' विनायक कसा आहे? हे पहिल्या आणि त्यापुढील प्रत्येक श्लोकात वर्णिले आहे.
कसे? ते पाहूया.

|| महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ||

मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकम् |
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् |
अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकम् |
Subscribe to RSS - मायबोली गणेशोत्सव २०१४ संयोजन