लाहुल-स्पिती

Tour de Himachal (देवभुमी)

Submitted by इंद्रधनुष्य on 30 July, 2014 - 07:06

गत सालातील 'Mysterious Ladakh'ची याद धुसर होते न होते... तोच आम्हाला वेध लागले ते लाहुल स्पितीचे... खर तर स्पिती मोहिमेची पाळमुळे रोवली गेली तीच मुळी लेह-लडाखच्या परतीच्या प्रवासात... सार्चु, केलाँग, ग्राम्फू करत आम्ही जेव्हा रोहतांगचा चढ चढू लागलो, तेव्हा गिरीने ड्रायव्हरकडे लाहुल-स्पितीच्या रस्त्याची चौकशी केली... त्यावेळी ड्रायव्हरने ग्राम्फू वरुन स्पितीला जाणारा रस्ता दाखवला होता. तो पांढराफटक रस्ता मनात कुठेतरी घर करुन बसला होता. एके दिवशी फेसबुकवर मुंबई ट्रॅव्हलसची स्पितीची जाहिरात निदर्शनास आली...

Subscribe to RSS - लाहुल-स्पिती