पालक म्हणून मोठे होताना

पालक म्हणून मोठे होताना

Submitted by वेल on 13 November, 2013 - 06:25

ह्या विषयावर दुसर्‍या बीबीवर बोललं नाही गेलं म्हणून नीधप ह्यांनी दिलेल्या सजेशन नुसार हा बी बी काढला आहे.

<<इथल्या सर्व सुजाण पालकांनी आपापले नोकरी व्यवसाय आणि मूल वाढवणे हे दोन्ही करताना आई व वडिल दोघांनी काय प्रकारच्या तडजोडी केल्या, सपोर्ट सिस्टीम निवडताना/उभारताना काय विचार केला, कश्या प्रकारे कामाची आणि जबाबदार्‍यांची विभागणी केली इत्यादी गोष्टींबद्दल सांगितले तर जे अजून सुपात आहेत त्यांना मार्गदर्शन होईल. तसेच काय गोष्टींची उणीव जाणवली, त्यातून मार्ग कसा काढला, ती उणीव कश्या प्रकारे भरून निघू शकते इत्यादी गोष्टींची चर्चा झाल्यास अजून बरे.>>

विषय: 
Subscribe to RSS - पालक म्हणून मोठे होताना