आजोबांच्या भेटीस

अच्छे दिन आने वाले है!!!- चल रे बिबळ्या टुणुक टुणुक !!!!!

Submitted by घारुआण्णा on 7 May, 2014 - 00:28

"अच्छे दिन आने वाले है!!! " ajoba poster 1.jpg " धन्यवाद सुजय आणि अख्खी आजोबा टीम नवा प्रवास दाखवल्याबद्दल नाही तर घडवुन आणल्याबद्दल अन्न वस्त्र आणि निवारा या सगळ्याच प्राण्यांच्या मुलभुत गरजा...
त्यापैकी वस्त्र ही गरज फक्त माणुस याच प्राण्याची.....

विषय: 
Subscribe to RSS - आजोबांच्या भेटीस