लग्न्

आईचे गाणे

Submitted by संतोष वाटपाडे on 22 April, 2014 - 05:44

लाव हात गं जात्याला.. सये हळद दळाया
बैस आज माज्यासंगं.. माजं दुखणं कळाया

माजी लेक मोठी झाली.. माला दिसलीच न्हाई
आता सोडून जाईल ..पुन्हा दिसायाची न्हाई

साडीचोळीमंधी पहा.. कशी गुणाची दिसंती
डोळं पाणावलं तिचं ..तरी माज्याशी हासंती

नगं लागाया नजर ..लावा काजळ गं तिला
उद्या हळद लागल ..माज्या लेकीच्या अंगाला

माजी लेकरं वाढली.. सावलीत पदराच्या
न्हाई नांदली खेळली.. कधी बाह्यर घराच्या

हातावरच्या मेंदींचं.. कसं चित्तर रंगलं
लावा साखरीचं पाणी.. मेंदी पांगंल पांगंल

बोलायाचं कोणासंगं ..पडवीत चुलीवर
कसं व्हईल गं माझं.. माझी लेक गेल्यावर

लेक सासराला जाय़ा.. न्हाई न्हाई म्हण जाई

शब्दखुणा: 

हळद

Submitted by संतोष वाटपाडे on 15 April, 2014 - 21:38

लाव हात गं जात्याला.. सये हळद दळाया
बैस आज माज्यासंगं.. माजं दुखणं कळाया

माजी लेक मोठा झाली.. माला दिसलीच न्हाई
आता सोडून जाईल ..पुन्हा दिसायाची न्हाई

साडीचोळीमंधी पहा.. कशी गुणाची दिसंती
डोळं पाणावलं तिचं ..तरी माज्याशी हासंती

नगं लागाया नजर ..लावा काजळ गं तिला
उद्या हळद लागल ..माज्या लेकीच्या अंगाला

माजी लेकरं वाढली.. सावलीत पदराच्या
न्हाई नांदली खेळली.. कधी बाह्यर घराच्या

हातावरच्या मेंदींचं.. कसं चित्तर रंगलं
लावा साखरीचं पाणी.. मेंदी पांगंल पांगंल

बोलायाचं कोणासंगं ..पडवीत चुलीवर
कसं व्हईल गं माझं.. माझी लेक गेल्यावर

लेक सासराला जाय़ा.. न्हाई न्हाई म्हण जाई

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लग्न्