स्त्रीजन्म

स्त्रीजन्म

Submitted by गौरव पांडे on 6 January, 2014 - 08:52

जरा होता मोठी | तिची चिमुकली पाऊले |
वाटेवरी आले | काटे अनेक ||
नव्या जाणिवांचे | उमलते फूल |
तारुण्याची चाहूल | स्वप्नवेडी ||
मुखवट्याची माणसे | भेटती चौफेर |
जगण्याभोवती फेर | वासनांचे ||
ओल्या हळदीचा | मीलनाचा सोहळा |
सोसते गर्भकळा | माऊली उद्याची ||
सोडुनिया स्वसुख | संसारी रमते |
सौख्याचे भरते | अंगणात ||
ऐसा वात्सल्याचा झरा | भरुनी वहावा |
संपन्न व्हावा | स्त्रीजन्म ||
- गौरव पांडे

Subscribe to RSS - स्त्रीजन्म