मुक्तांगण

जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया...

Submitted by अतुल ठाकुर on 14 January, 2014 - 02:09

muk.jpg

जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाया
जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया
मज काय शक्य आहे आहे अशक्य काय
माझे मला कळाया दे बुद्धी देवराया

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मुक्तांगण