सचिनची निवृत्ती

१० (टेन) लिस्ट

Submitted by योग on 17 November, 2013 - 06:09

१७ नोव्हेंबर २०१३.

१० (टेन) लिस्टः

'भारतरत्न' 'सर' सचिन यांच्या निवृत्ती भाषणास जेमेतेम २४ तास ऊलटलेत आणि एव्हाना सचिन साठी पुढील करियर क्षेत्रे ई. बद्दलचे अनाहूत सल्ल्ले येवू लागले आहेत. सचिन च्या भारतरत्नाचे क्रेडीट 'पृथ्वी' वरील शक्य त्या सर्व नाव, गाव ई. मधून भ्रमण करू देखिल लागले आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा ट्विट वटवटीस ऊधाण येईलच. 'सचिनेरीया' झालेल्या देशात एकही माध्यम आणि एकही कागद 'सचिन' नावाच्या शाईने ओला झाल्या खेरीज राहिला नसेल. हा सचिनोत्सव असाच चालू रहावा असे वाटत असतानाच मात्र खुद्द स्वतः सचिन च्या मनात आणि घरात आज काय भावना असतील याचे औत्सूक्य कायम आहे.

विषय: 

सचिनची निवृत्ती आणि क्रिडारसिकांच्या प्रतिक्रिया

Submitted by पाषाणभेद on 10 November, 2013 - 16:59

दै. बातमीपत्र (बातमीपत्रच म्हणजे बातमीपत्र)

सचिनची निवृत्ती आणि क्रिडा रसिकांच्या प्रतिक्रिया

आमच्या वर्तमानपत्राकडे आलेल्या असंख्य प्रतिक्रियांपैकी काही निवडक प्रतिक्रिया खाली देत आहोत.

गोपाळ सुंदर, अमरावती: सचिन म्हणजे क्रिकेटचा देव आहे. देव कधी रिटायर होतो का? लागू म्हणतात देवाला रिटायर करा.

पंकज मोरे, कारसुळ बु.: सचिनची निवृत्तीची बातमी ऐकून डोळ्यात पाणी आले. वडील म्हटले शेतावर जा अन कांद्याला पाणी दे. मी गेलो नाही, घरीच माळ्यावर रडत बसलो.

विषय: 
Subscribe to RSS - सचिनची निवृत्ती