वेगळा

वेगळा भाग - १६

Submitted by निशा राकेश on 3 July, 2022 - 08:15

भाग – १६

जगण्या मांत्रिका कडून घरी आल्यावर बाबू आईच्या गळ्यात पडून ओक्साबोक्शी रडू लागला , आई ला काही कळेना ती प्रचंड घाबरली ,
ती त्याला सतत विचारत होती पण बाबूच रडण काही थांबेना.

“काय झालय तुला लेकरा , अरे असा का रडतोंयस,” आई देखील रडवेली होऊन त्याला प्रश्न विचारू लागली.

बाबूने जगण्या मांत्रिका सोबत झालेलं सर्व बोलन आईला सांगितलं.

आई कपाळाला हात लाऊन बसली ,

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १५

Submitted by निशा राकेश on 18 June, 2022 - 06:38

भाग – १५

बाबू ची अश्या प्रकारे फजिती झाल्यावर उरलेला सिनेमा काही दोघांनीही पहिला नाही ते तिकडून निघाले आणि त्यांच्या नेहमीच्या जागी टेकडीवर जाऊन बसले ,संध्याकाळ उलटून गेली होती , टेकडीवर आता अंधार दाटायला लागला होता , बायडाला घरी जाऊन जेवण बनवायचं होत , तिची मात्र चुळबुळ सुरु झाली , पण बाबू अगदीच शांत होता लांब कुठेतरी एकटक पाहत , तंद्री लागल्यासारखा.

“आपण जायचय का घरला” बायडा ने शांततेचा भंग केला.

“.................................”

“मी काय म्हणती, मला येळ होतोय, आजून जेवण बी बनवायचय”

“...............................”

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १३

Submitted by निशा राकेश on 5 June, 2022 - 15:32

भाग – १३

बाबूचा लहान भाऊ चंदू हा आईच्या हातून मार खात होता , आणि जोरजोरात किंचाळत होता ,

बाबू पळतच घरी शिरला , आई च्या हातात लाटण होत , आणि चंदू माराच्या भीतीने खाटेखाली जाऊन दडून बसला होता.

बाबू ने आधी आईच्या हातातल लाटण घेतल , “ आई काय झाल , का मारतेय तू चंदू ला “

“विचार , तूच विचार , शाळा सोडून कुठे जातो रोज , उनाडक्या करत फिरतो , “

“चंदू , आधी बाहेर ये तू , ये आई नाही मारणार तुला , मी आहे ना “

चंदू रागारागातच बाहेर आला , आणि बाबू कडे प्रचंड रागाने बघत तो खाटे च्या कोपर्याशी जाऊन बसला.

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १२

Submitted by निशा राकेश on 31 May, 2022 - 17:14

भाग – १२

बायडाला आणि बाबुला एकत्र पहिल्या नंतर त्या रात्री जेव्हा दादा घरी आले तेव्हा त्यांनी आल्या आल्या बाबू ची चौकशी सुरु केली ,
त्यांना तो त्याच्या नेहमीच्या ठिकाणी झोपायला गेला हे समजल्यावर ते तसेच उठून त्याच्या कडे गेले .
बाबू ला झोप लागतच होती कि त्यांना शेजारी कोणीतरी येऊन बसलय अशी चाहूल लागली आणि सोबत दारू चा वास देखील आला.

“ झोपलास व्हय र “ दादांनी त्याच पांघरून उघडून विचारल .

दादांचा आवाज कानावर पडताच तो उठून बसला , त्याला काही समजेना ह्यावेळी दादा आणि इथ ,

“ काय झाल दादा काही काम होत का माझ्या कडे”

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १०

Submitted by निशा राकेश on 18 May, 2022 - 23:13

भाग – १०

बाबूने दिलेल्या ५० रुपयाचा बायडावर नक्कीच परिणाम झाला होता कारण आता तो तिला दिसला कि निदान त्याला ती एक स्मितहास्य देत होती, बाबू ची छाती त्यावेळी नाही म्हंटल तरी थोडीशी फूगत असावी कारण तो कामावर गेल्यावर दिवसभर अगदी खुशीत असायचा , मालकाला देखील शंका यावी इतका खुश.

आठवडी पगार झाला बाबूच्या हातात १५० रुपये पडले , आता ह्यातले १०० रुपये आईला द्यायचे आणि उरलेल्या ५० रुपयांचं काय करायचं हे त्याच आधीच ठरलेल होत , त्यासाठी तो दुकानात गेला.

“ बोला , मालक , कोणती चप्पल दाखवू “

“ बायकांची “

“कोणत्या नंबरची “

“नंबर ? नाही माहित “

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - ९

Submitted by निशा राकेश on 13 May, 2022 - 23:18

भाग -९

लग्नाचं विचारून आपण खूप मोठी चूक केली अस बाबूला वाटू लागला , त्याला पुन्हा बायडा च्या सामोर जायची पण हिम्मत होईना .

पण बायडा जेव्हा केव्हा त्याच्या समोर येई ती मात्र त्याच्या कडे एकटक रोखून पाही.

अशोक ने पुन्हा बाबुला बायडाच्या बाबतीत काही विचारल नाही, बाबू चा चेहरा बघून अशोक ला देखील खूप वाईट वाटत असे , पण बाबुला कितीही समजावलं तरी तो काही त्याच्या मनातून ते काढून टाकायला तयार न्हवता...

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - ८

Submitted by निशा राकेश on 11 May, 2022 - 23:24

भाग – ८

आई ने त्याला बहुतेक खूप शोधल असाव , ती आल्या पासून त्याच्या कडे फक्त रागारागाने बघत होती,

सर्व झोपल्या नंतर ती त्याच्या शेजारी जाऊन बसली , बाबू ती आली हे कळताच झोपेच सोंग घेऊन निमूट पडून राहिला,

“बाबू , कुठे होतास दिवसभर “आई ने त्याच्या डोळ्यावरचा हात काढत विचारल.

“वाकड ला गेलो होतो” बाबू ने कूस वळवत आईला उत्तर दिल.

“तूला अस वाटत नाही , तू माझ्या काहीही न बोलण्याचा फायदा घेतोयस म्हणून”

“आई , अग तसं काही नाहीये” बाबू उठून बसला.

“मला सांग बाबू हे सर्व दादांना कळल तर” आई ने त्याच्याकडे एकटक पाहत विचारल.

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - वेगळा