बेरकी कावळा !!

बेरकी कावळा !!

Submitted by पुरंदरे शशांक on 31 July, 2013 - 10:14

बेरकी कावळा !!

एक कावळा मोठा बेरकी, घरात येऊन बसतो काय !!
हे काय नि ते काय प्रश्न मुळी संपतच नाय...

मासे सगळे टँकमधले झोपलेत का आज असे ??
शिक्षा केली का कुणी एकाजागी बसलेत कसे ??

मस्त वास सुटलाय खास, फोड्णीची पोळी केलीए का ??
काहीच आवाज नाहीत आज बाहेर जेऊन आलात ना ??

पाव्हणे कुठे गेले इथले, येणारेत ना बाहेर फिरुन ??
कुठला खाऊ आण्तील बरं, कंटाळलोय मी बिस्कीट खाऊन ...

सगळे हस्तात जोरात मग, आवरा आवरा कावळेराव
लवकर द्या कॅडबी यांना, तरच थांबेल काव काव .....

(बागेश्रीच्या गोजिरवाण्या चिऊला खुन्नस आहे हां आमची Happy Wink )

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - बेरकी कावळा !!