एक संध्याकाळ.

अंधाऱ्या संध्याकाळी.

Submitted by राहुल नरवणे. on 8 July, 2013 - 08:06

एक संध्याकाळ, हुरहूर लावणारी,
काहूर माजवणारी.

एक संध्याकाळ, दिव्यातले तेल पळवणारी,
वात विझवणारी.

एक संध्याकाळ, पिलांना जवळ बोलावणारी,
पाखराचे पंख कापणारी.

एक संध्याकाळ, गंभिर, उदास, केविलवाणी, रडवणारी,
विदारक, केविलवाणी हसणारी.

एक संध्याकाळ, तुझं - माझं भांडण लावणारी,
दोघांना कायमचं विलग करणारी.

एक संध्याकाळ, मला अंतर्मुख करणारी, फसवणारी,
विलग होऊन बसणारी.

एक संध्याकाळ, दिसणारी - न दिसणारी,

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - एक संध्याकाळ.