वविसास

मायबोली वर्षाविहार २०१३ सांस्कृतिक कार्यक्रम

Submitted by ववि_संयोजक on 24 June, 2013 - 04:26

बाssअदब! बाssमुलाहिजा! होशियाsssssssर!
तो येतोय! त्याची चाहूल लागली आहे. आता फार काळ त्याची वाट पहावी लागणार नाही. मायबोलीकरांना त्याची ओढ...त्याचे येणे-बरसणे-रेंगाळणे अन जाणे...सारेच कसे मोहविणारे! तो आला की नुसती धमाल. गप्पा-गाणी-नाच-संगीत-चेष्टामस्करी सार्‍यांना कसे उधाणच येते जणू....विशाल जलसागराच्या लाटांसारखा तो उसळतो, उनाड पोरासारखा दर्‍याखोर्‍यांत भटकतो. मायबोलीकरांच्या सोबत मग जरासा विसावतो...असा तो लवकरच मायबोलीकरांच्या भेटीला येत आहे. मायबोलीचा सरताज...बेताज बादशाह... `मायबोली वर्षाविहार!'

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - वविसास