नॉन वेज

प्रॉन्स मसाला

Submitted by अमेय२८०८०७ on 12 April, 2013 - 09:49

आई मुंबईची त्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आल्या की मामाकडे मुंबईला जायचं हे ठरलेलं होतं. बिचार्‍या बाबांची कामं मात्र चालूच असायची त्यामुळे ते आम्हाला घ्यायला सुट्टीच्या शेवटी चार-पाच दिवस आले तर यायचे. मुंबईत मनसोक्त हुंदडताना, मजा करताना बाबा आपल्याबरोबर नाहीत याचं मला थोडंफार शल्य वाटत असे. आईमागे बाबा नीट जेवत असतील की नाही, त्यांना चहा-पाणी कोण बघत असेल असे प्रश्न मला नेहेमी पडायचे. आई मात्र माहेरपण आणि सुट्टी पूर्ण एंजॉय करण्याच्या मूडमध्ये दिसायची.

विषय: 
Subscribe to RSS - नॉन वेज