asp.net

नोकरीच्या शोधात

Submitted by पियापेटी on 21 March, 2017 - 05:29

mee sadhyaa nokari chya shodhat aahe,
sat che walkins attend karatiye Happy

total exp:5.8 yrs

below are my skill set-
• Languages : Java,VB.NET ,C#,MVC
• Web designing : HTML5, DHTML,CSS
• Scripting : Java Script ,JQuery, Angular JS
• Database: Oracle , SQL Server 2005,2008
• Web Technology’s : Asp.net, Web Services, and MVC
• Reporting Tools : Crystal Report, RDLC

शब्दखुणा: 

asp.net मद्ये फ्रिलांसिग कसे करायचे?

Submitted by पियापेटी on 14 March, 2013 - 13:50
  1. कोणते भांडवल लागेल?
  2. किती वर्षाचा अनुभव लागेल?
  3. किती जण यात सहभाग घेउ शकतात ?/ घ्यायला पाहीजे?
  4. यात फायदा आणी तोट्याचा अंदाजा साठी कोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील?

यात कोणचे अनुभव असतील तर कॄपया ईथे द्यावी.

Subscribe to RSS - asp.net