पाठांतर

घोकंपट्टी

Submitted by सोनू. on 8 February, 2013 - 18:24

' समजून घ्या, नुसती घोकंपट्टी नको ' ... कित्तीवेळा ऐकले असेल हे वाक्य! पण कितीही समजुन घेतले तरीही परीक्षेत आठवण्यासाठी पाठांतर करावेच लागायचे मला.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पाठांतर