चारा

त्या दोघी

Submitted by जोतिराम on 18 June, 2021 - 14:37

त्या दोघी
त्या दोघींमधलं नात अजूनही मला अनोळखी वाटत, दोघी एकमेकींची काळजी घेतात, त्या एकमेकीवर अवलंबून आहेत म्हणून की प्रेम आहे देव जाणे

पण त्या नेहमी एकत्र असतात , अगदी जिवाभावाच्या मैत्रिणी.

बोमप्रकाश घोटाला, आता तू कुठेरे जाशील?

Submitted by मी-भास्कर on 23 January, 2013 - 04:17

बोमप्रकाश घोटाला, आता तू कुठे रे जाशील?

विषय: 
Subscribe to RSS - चारा