माझी भारतभेट - जानेवारी २०१३

माझी भारतभेट - जानेवारी २०१३

Submitted by दिनेश. on 21 January, 2013 - 10:54

यावेळची माझी भारतवारी, अगदी खासच झाली. दहा दिवस कधी संपले ते कळलेच नाही. एकतर भारतात
जायचे म्हणजे मला उत्साहाचे भरते येतेच. त्या भरात बरेच बेत ठरवले जातात आणि ते पार पडण्यासाठीचे
बळही माझ्या अंगात येते.

तर हे असेच काहीतरी,

अंगोलातून भारतात जायची पहिलीच खेप. पण इथून नेण्यासारखे काही नसल्याने माझी बॅग रिकामीच होती.
लुआंडा एअरपोर्टकडून फारश्या अपेक्षा नव्हत्या. पण लुआंडाने सुखद धक्का दिला. मायबोलीकर जान्हवीने
मला लुआंडामधल्या एका सुपरमार्केटचा पत्ता दिला होता. तिथे जाऊन थोडे किराणासामान घेतले ( म्हणजे

Subscribe to RSS - माझी भारतभेट - जानेवारी २०१३