रामराया

कसे रामराया

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 10 January, 2013 - 09:32

कसे रामराया तुम्हाला पाहावे
गुणांच्या गुढाला कसे आकळावे || १
कळेना तरी शोधण्या मीच धावे
पडोनी प्रयासी पुन्हा नी झटावे || २
असे का हि क्रीडा कुणाची कळेना
अश्या थोर काजा कुणी का धजेना || ३
कशी भ्रांती कैदाशिणी घोर माया
गुंडाळूनि ठेवे पदासी जगा या || ४
असे या जगाचे तुम्ही राम स्वामी
तरी का भिकारी तुझे भक्त आम्ही ||५
अहो धाव घाला जना वाचवावे
तुची सांग आम्ही कुणा बोलवावे || ६
पडो देह आता तुला शोधतांना
असे लांछना भोग ते भोगतांना ||७

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - रामराया