सांताक्लॉजा

सांताक्लॉजा (स्फुट )

Submitted by Kiran.. on 24 December, 2012 - 12:29

सांताक्लॉजा
========

"आई, आज नक्की येईल ना गं तो ?"
"अरे बेटु, आई काम करतेय "
"सांग ना गं .."
" कोण येईल ?"
" तू म्हणालेलीस तो "
" ते बघ आता.. कसं समजायचं मी ?"
" तू सांगितलेलं ना एकदा? तो येतो म्हणून..मी लहान असताना ?"
" मग आत्ता मोठा झालास का ?"
" हो मी मोठा झालोय"
" हो ना माझा बेटुराजा.. चार वर्षांचं मोठ्ठं बाळ ते "
" अगं मी खरंच मोठ्ठा झालोय.. बाबा एव्हढा "
" हम्म "
"आई ! आई.. ओ दे ना "
,
,
,
,
,
,
,
,
,

"चला सगळे जेवायला. माझी क्युट गर्ल कुठेय?"
"भूक नाही "

Subscribe to RSS - सांताक्लॉजा