नीला आसमा सो गया..

नीला आसमा सो गया...

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

आज दिपवाळीनिमित्त भारतीयांना इथे ४:३० वाजता घरी परत जायला अनुमती दिलेली असते. भराभर ओस पडलेल्या कुबीकल्सकडे पाहताना त्यावेळी मी 'नीला आसमा सो गया' हे गाणे ऐकत होतो आणि तो रिकामा क्षण एकदमच काळजावर चरचरत गेला. काही सांगितीक गोष्टी ह्या एकट्यानीच ऐकायच्या असतात त्यापैकी 'नीला आसमा सो गया' हे अमिताभने गायलेले एक गाणे मला फार बरे वाटते. केवढे क्षणभंगूर वाटणारे शब्द आहेत ह्या गाण्याचे आणि अमिताभने ते किती सार्थपणे गायले आहेत.

nila asama1.jpg

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - नीला आसमा सो गया..