तुझिच वाट पाहत होते

तुझीच वाट पाहत होते

Submitted by amol_koli on 8 November, 2012 - 17:10

मेघांची गर्जना झाली,
काळोखाची साथ त्यास मीळाली.
नयनी अश्रु थांबत न्हवते
मी तुझीच वाट पाहत होते

श्वास तुजा मला जाणवतो
स्पर्श तुजा असह्य होतो
तुज्याच मीठीत मी जगत होते,
आज तुझीच वाट पाहत होते

जसे आठवताना चुंबण तुजे
शहारुण गेले अंग अंग माझे
मण कासावीस आज का होते ?
ते तुझीच वाट पाहत होते

स्वप्नातिल जग हे आपले,
आज कसे कोमेजुनी गेले
एकांताचा दुरावा सोडवीत ते
जसे तुझीच वाट पाहत होते

ती चांदनी रात आठवतेय का तुला?
मी तुझ्याचं खुशीत निजले होते
सोडूनी जान्या आधी तु मजला,
मी तुझीच वाट पाहत होते.

असा दुरावा नको रे मला,
बोलव ना जवळ माझ्या मनाला.
एकटिच आंधारात उभी होते

Subscribe to RSS - तुझिच वाट पाहत होते