कलावंतीण

कलावंतीण सुळका व किल्ले प्रबळगड ..

Submitted by किरण भालेकर on 21 March, 2017 - 10:10

कलावंतीण सुळका व किल्ले प्रबळगड

कलावंतीण सुळका

Submitted by सौमित्र साळुंके on 16 October, 2012 - 05:20

भेटीचे ठिकाण: कलावंतीण सुळका
दिनांक: १३ ऑक्टोबर २०१२
भटके: दोनच. मी स्वतः सपत्नीक.

पहाटे चारचा गजर झाला. आम्ही दोघेही झटकन उठलो...

....कुर्ल्याहून ५.०७ ची पनवेल लोकल पकडली आणि ६ च्या सुमारास पनवेलला पोहचलो. ठाकूरवाडी ला जाणारी बस ६.५५ ला होती. मात्र आम्ही ६.२० ची मोपाडा (मोहोपाडा असावी) ला जाणारी बस पकडून, २० मिनिटांत शेडूंग फाट्याला उतरलो. (रू.८/-एकाचे).

तिथून एका ऑटोवाल्याने आम्हाला पुढच्या दहा मिनिटांत ठाकूरवाडीला पोहोचवले. (रू. ८०/-दोघांचे).

विषय: 
Subscribe to RSS - कलावंतीण