मी तर पावसात खेळणार खेळणार

मी तर पावसात खेळणार खेळणार

Submitted by पुरंदरे शशांक on 5 August, 2012 - 23:45

मी नाही घरात बसणार आई ऽऽऽ.....
मी तर पावसात खेळणार खेळणार

होड्या मस्त सोडणार सोडणार
डोलताना छान त्या बघणार बघणार

टपोरे थेंब झेलणार झेलणार
गा-या गा-या भिंगो-या खेळणार

लाल लाल पाण्यात नाचणार नाचणार
उडूं दे चिखल मातीच असणार

सर्दी ताप नाही घाबरणार
आल्याचा चहा पिणार पिणार

पावसाची छान लागलीये झड
बोलावते मला चल लवकर

तू पण ना आई भितेस कशाला
पावसात ये तू काही नाही होणार
मी नाही घरात बसणार आई ऽऽऽ.....
मी तर पावसात खेळणार खेळणार....

Subscribe to RSS - मी तर पावसात खेळणार खेळणार