मुष्टीयुद्ध

मुष्टीयुद्ध

Submitted by हिम्सकूल on 27 July, 2012 - 04:12

मुष्टियुद्ध

- १६ दिवस, २८६ स्पर्धक, १३ सुवर्ण पदके

- मुष्टियुद्ध सामन्यास लढत म्हणले जाते.

- दोर्‍यांच्या आतील चौरस ६.१ मी क्ष ६.१ मी असतो. आणि दोर्‍यांची उंची १.३२ मीटर असते.

- जास्ती गुण मिळवणारा मुष्टियोद्धा विजेता घोषित कला जातो.

- प्रतिस्पर्ध्याला ठोसा मारून गुण मिळवले जातात.

- प्रतिस्पर्ध्याच्या शरीराचा वरच्या भागाला(कमरेचा वरचा भाग) किंवा डोक्याला ठोसा लागल्यास गुण मिळतो.

- प्रतिस्पर्धी जमिनीवर पडल्यास पंच १० आकडे मोजतात. मुष्टियोद्धा तेव्हढ्या कालावधीत उभा न राहिल्यास तो सामना हारतो.

Subscribe to RSS - मुष्टीयुद्ध