आईफेल टॉवर

फ्रान्स-पॅरीस-आईफेल टॉवर

Submitted by यशस्विनी on 25 July, 2012 - 04:16

आम्ही ज्यावेळी पॅरीसला पोचलो त्यावेळी वातावरण थोडे ढगाळ झाले होते, बारीक बारीक पाउस पडत होता त्याचे प्रतिबिंब खालील प्रचिंमध्ये दिसत आहे.....

१.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - आईफेल टॉवर