फ्रान्स-पॅरीस-आईफेल टॉवर

Submitted by यशस्विनी on 25 July, 2012 - 04:16

आम्ही ज्यावेळी पॅरीसला पोचलो त्यावेळी वातावरण थोडे ढगाळ झाले होते, बारीक बारीक पाउस पडत होता त्याचे प्रतिबिंब खालील प्रचिंमध्ये दिसत आहे.....

१.

Eiffel Tower, one of the most famous monuments of the world, is an iron tower in Paris. It has been built on the Champ de Mars, beside the Seine River. It took 2 years, 2 months, and 5 days to build this huge tower, which was completed in 1889. Alexandre Gustave Eiffel, the same person who built the internal frame of the Statue of Liberty, was the main architect of the tower and it has been named after him only. The tower is beautifully illuminated at night, for which it consumes 7.8 million kWh per year

— at Eiffel Tower Paris, France.

F1.jpg

२.

F2.jpg

३. Panoramic View of Paris from top of the Eiffel Tower..............

F3.jpg

४. "twilight saga" मधील हिरोईन सारखी दिसते ना या मधील मुलगी Happy

F4.jpg

५.

F5.jpg

६. युरो ट्रेन्स

F6.jpg

७. The Old Louvre Palace which is now called as a "Public Art Museum".............
The Famous Mona-Lisa’s original painting is kept here for public display ...............

F7.jpg

८.

F8.jpg

९.

F9.jpg

१०.

F10.jpg

११. Statue of Liberty and Eiffel Tower..............

F11.jpg

१२.

F12.jpg

१३.

F13.jpg

१४. आईफेल टॉवरचा आतील भाग............

F14.jpg

१५.

F15.jpg

१६.

F16.jpg

१७.

F17.jpg

१८.

F18.jpg

१९.

F19.jpg

२०.

F20.jpg

२१.

F21.jpg

२२.

F22.jpg

२३.

F23.jpg

२४.

F24.jpg

२५.

F25.jpg

२६.

F26.jpg

गुलमोहर: 

छानच आलेत प्रचि.............सुंदर........ Happy

व्हिनस, काही काही फोटो लगेच कळतात कोठले/कशाचे आहेत ते, पण इतर बरेच नाही. फोटो खाली आणखी माहिती देता आली तर आवडेल वाचायला. मला १३, १६, २२ बद्दल कुतूहल आहे.

धन्यवाद सर्वांना......

फारएण्ड, धन्यवाद.... तुम्ही विचारलेले फोटो हे आम्ही गाडीत असताना काढले आहेत, त्यावेळी गाइड त्या त्या सर्व ठिकाणांची माहीती सांगत होताच, पण आता मला खरच त्या ठिकाणांची नावे आठवत नाहीत, त्याबद्द्ल क्षमस्व...... मुळ मोनालिसा पेंटीग या वास्तुमध्ये आहे हे लक्षात ठेवल्यामुळे तो फोटो कोणत्या ठिकाणाचा आहे हे लिहीले आहे..... इतर कोणाला माहीत असेल तर कृपया सांगावे.....