पाऊस आला पाऊस आला

पाऊस आला पाऊस आला

Submitted by पुरंदरे शशांक on 27 April, 2013 - 06:02

पाऊस आला पाऊस आला

गडगड गडगड कोण गरजले
लखलख लखलख कसे चमकले

टपटप टपटप थेंब टपोरे
रस्ते अंगण ओले सारे

सुगंध भारी कुठून आला
अरे हा तर वळिव पडला

तडतड तडतड गारा पडल्या
मजेत वेचू खाऊया चला

गाणे गाऊन नाचू या चला
पाऊस आला पाऊस आला

पाऊस आला पाऊस आला

Submitted by पुरंदरे शशांक on 24 July, 2012 - 05:53

(शाळेत जी एक विशिष्ट चाल लावून आपण ब-याच कविता म्हणायचो - त्याच चालीत लिहायचा प्रयत्न केलाय.... बघा जमलीये का ती चाल...... 'श्रावणमासी हर्ष मानसी' ची चाल)

सूं सूं सूं सूं वारा वाहे झाडांची पाने हलवी
कागद, पाने, धूळ घेऊनी उंच उंच त्यांना उडवी

धडधडधडधड कानी आली ढगात दंगा कोण करी
लख्लख लख्लख वीज चमकली कोण करे मारामारी

सरसर सरसर धावत आली सर मोठी माझ्या दारी
टप टप टप टप थेंब टपोरे खेळती हे टिपरी टिपरी

खळखळ खळखळ पाणी वाहे अंगणात, रस्त्यामधुनी
चहासारखा रंग ओतला त्यात कळेना आज कुणी

तळे साचले अंगणात हे होड्या सोडू चला चला

Subscribe to RSS - पाऊस आला पाऊस आला