मुंगळा डोंगळा...

मुंगळा डोंगळा...

Submitted by पुरंदरे शशांक on 16 July, 2012 - 23:15

मुंगळा डोंगळा कित्ती कित्ती काळा
भर्भर घरभर कुठे बाबा चाल्ला ?

काटकीसारखे पाय तुझे कित्ती कित्ती नाजुकसे
एवढे सारखे चालून चालून दुखत नाहीत ते कसे?

इकडेतिकडे बघतोस काय, खाऊ हवा केव्हढा ?
बारीकसा कण जरी ओढतोस जणू रणगाडा

कधी कसा शिस्तीत रांगेत बरा अस्तोस
आज कसा एकटाच घरभर उनाडतोस

भांडलास वाटंत मित्रांशी, गट्टी फू त्यांच्याशी ??
घेऊन जा साखरदाणे, कर बट्टी दोस्तांशी .......

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मुंगळा डोंगळा...