मुंगळा डोंगळा...

Submitted by पुरंदरे शशांक on 16 July, 2012 - 23:15

मुंगळा डोंगळा कित्ती कित्ती काळा
भर्भर घरभर कुठे बाबा चाल्ला ?

काटकीसारखे पाय तुझे कित्ती कित्ती नाजुकसे
एवढे सारखे चालून चालून दुखत नाहीत ते कसे?

इकडेतिकडे बघतोस काय, खाऊ हवा केव्हढा ?
बारीकसा कण जरी ओढतोस जणू रणगाडा

कधी कसा शिस्तीत रांगेत बरा अस्तोस
आज कसा एकटाच घरभर उनाडतोस

भांडलास वाटंत मित्रांशी, गट्टी फू त्यांच्याशी ??
घेऊन जा साखरदाणे, कर बट्टी दोस्तांशी .......

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

शशांक.. खूपच गोड आहे ही कविता सुद्धा.. तुझ्या कवितांचं पुस्तक पब्लिश झालंय का???
म्हंजे तुझ्या अश्या अनेक गोडगोड कविता एकत्र संग्रही ठेवता येतील.. Happy

'ते बालकवितांच्या पुस्तकांचं जरा घ्याच बरं मनावर.' -------- एकदम बरोबर आहे....... खरच....... तुमच बाल कविता असलेल एक पुस्तक असायलाच हव........................

ही पण कविता खूप छान आहे............

कित्ती गोड!
माझा लेक लहान असताना एकदा मुंगळ्यांची एक मोठी रांग अगदी शिस्तीत चालली होती. तर हा म्हणतो," आई बघ सगळे मुंगळे ट्रीपला चाललेत."