कथाशंभरी - हौस - प्राचीन

Submitted by प्राचीन on 4 September, 2022 - 22:32

बर्‍याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता. नाही म्हटले तरी काही वर्षे लोटली होती. पूलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले होते. अचानक एकीचे लक्ष तिकडे गेले. अरे हे काय ......
" तुझ्या अंगावर हा मोठ्ठा डाग कसला " पैठणीची शंका.
" छकुली मुलुखाची धांदरफळी. भाजी सांडलीन्. म्हणून तर इथे यावं लागलं ना. आता धुलाई नक्कीच होणार.पण तू इथे कशी "नारायणपेठी उत्सुकता.
"सुरकुत्या जाऊन तरूण व्हायला. हीःहीः. ते बोटॉक्स का काय म्हणतात ना तसं काहीसं." पैठणी.
"काही का असेना, आपण कपाटातून बाहेर तर आलो या निमित्ताने.
टीनेजर्स पोरींना या गणपतीत साड्यांची हौस वाटली म्हणून आपल्याला बऱ्याच वर्षांनी मोकळा श्वास घ्यायला मिळणारे .
तो बोलो, 'गणपती बाप्पा मोरया' . "

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

केशवकूल, स्वरूप, अवल, रुपाली, मी नताशा, शर्मिला, रायगड, निकु, वावे, मंजूताई, सोनालीस, आशिका, मामी, सस्मित, कुमार १ प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.