*बाप्पा ...*

Submitted by मनोलय ... on 4 September, 2022 - 09:32

*बाप्पा ...*

माझ्या मनाचा गाभारा,
त्यात उजळली ज्योत,
सारा सरला अंधार,
बाप्पा तुझाच प्रकाश ...

माझ्या देहाचा पसारा,
रोमारोमात या तूच
देही भरून ऊरला,
तुझा चैतन्य विलास ...

माझ्या बुद्धीचे आकाश,
त्यात विहरतो तूच,
काय माझे आहे बाप्पा ?
सारे तुझेच तुझेच ...

माझ्या कानामध्ये तूच,
माझ्या गळ्यामध्ये तूच,
तालासुरात आरती,
बाप्पा तूच म्हणतोस ...

माझ्या कर्माचा सोबती,
माझ्या धर्माचा सांगाती,
हात पाय बाप्पा तुझे,
आणि तुझीच ही मती ...

माझ्या प्रपंचाची नाव,
बाप्पा तूच हाकतोस,
थोडा प्रसाद देऊनी,
विघ्न दूर सारतोस ....

माझ्या डोळ्यांचा देव्हारा,
झाले तुझे आगमन,
आता रोजच चतुर्थी,
कधी नाहीं विसर्जन ...

- सचिन चंद्रात्रे.

Group content visibility: 
Use group defaults