शशक पूर्ण करा - टोचणी - बिपीन सांगळे

Submitted by बिपिनसांगळे on 18 September, 2021 - 03:31

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.
तो दरवाजा मनाचा ? ...
फिरंगोजी नरसाळा ! आपल्याला ते वडलांच्या जागी . चाकणच्या संग्रामदुर्गाचा किल्लेदार . वय झालेलं असताना शाहिस्तेखानाला त्या किल्ल्यासाठी दोन महिने झुंजवणारा शूरवीर .
त्यांनी संभाजीराजांना किल्ल्यात प्रवेश दिला ? … आपण त्यांना स्वराज्यातून बेदखल केल्यानंतरही ? याला एकच शिक्षा ! - तोफेच्या तोंडी . पहाटे .
अन पहाट झाली .
नाही ! हे होणे नाही . रात्रभर तळमळलेलो आम्ही महालातून बाहेर आलो . पळत सुटलो. टकमक टोकाच्या दिशेंने .
‘थांबा थांबा !’ ...

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मस्त..!
इतिहासाची छान जोड दिलीत कथेला..!

छान

मंडळी
आभारी आहे

पार्श्वभूमी माहिती नसेल तर बहुतेक कथा उलगडण्यास अवघड गेली असेल .

लिहीन केव्हातरी