नाट्यसंगीत - राधाधर मधुमिलिंद जय जय (संगीत सौभद्र) ... या नाट्य संगीतातील पदाचा अर्थ हवा आहे...

Submitted by दुर्गेशा on 26 August, 2021 - 12:10

प्रिय मित्रहो,

राधाधर मधुमिलिंद जय जय (संगीत सौभद्र) ... या नाट्य संगीतातील पदाचा अर्थ हवा आहे...

राधाधरमधुमिलिंद जय जय रमारमण हरि गोविंद
कालिंदी-तट-पुलिंद-लांछित सुरतनुपादारविंद जय जय
उद्धृतनग मध्वरिंदमानघ सत्यपांडपटकुविंद जय जय
गोपसदनगुर्वलिंदखेलन बलवत्स्तुतितें न निंद जय जय

बरेच दिवस झाले हे पद डोक्यात घुमते आहे पण व्यवस्थित अर्थ माहित नाही ... कृपया मार्गदर्शन करावे.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

गुगलची कमाल.
त्यानिमित्ताने मलाही या पदाचा अर्थ कळला.

छानच साइट होती उपक्रम . गेले ते दिवस.

धन्यवाद भरत.

आमच्याकडे संगीत सौभद्र, मानापमान व इतर संगीत नाटकांची पुस्तके होती. मी सुट्टीत दुपारी ती वाचून काढी व त्यातील फोटो बघत असे. श्वेत श्याम. वडिलांनी एस एन डीटी विद्यालयात संगीत विभागा तर्फे संपूर्ण स्त्री कलाकार घेउन संगीत मानापमान केले होते. त्याचा प्र यो ग पण पाहिला होता. त्या मुली मला कौतुकाने त्यांच्याबरोबरीने फुले गजरे आणत माझा साधा बॉब असल्याने मी तो अक्रोस द हेड माळून बागडत असे.

त्या निमित्ताने गाणे गुणगुणून पाहिले.