राधाधर मधुमिलिंद जय जय

नाट्यसंगीत - राधाधर मधुमिलिंद जय जय (संगीत सौभद्र) ... या नाट्य संगीतातील पदाचा अर्थ हवा आहे...

Submitted by दुर्गेशा on 26 August, 2021 - 12:10

प्रिय मित्रहो,

राधाधर मधुमिलिंद जय जय (संगीत सौभद्र) ... या नाट्य संगीतातील पदाचा अर्थ हवा आहे...

राधाधरमधुमिलिंद जय जय रमारमण हरि गोविंद
कालिंदी-तट-पुलिंद-लांछित सुरतनुपादारविंद जय जय
उद्धृतनग मध्वरिंदमानघ सत्यपांडपटकुविंद जय जय
गोपसदनगुर्वलिंदखेलन बलवत्स्तुतितें न निंद जय जय

बरेच दिवस झाले हे पद डोक्यात घुमते आहे पण व्यवस्थित अर्थ माहित नाही ... कृपया मार्गदर्शन करावे.

Subscribe to RSS - राधाधर मधुमिलिंद जय जय