गुंता..

Submitted by @गौरी on 8 June, 2021 - 06:40

गुंता हा भावनांचा, गुंता हा शब्दांचा,
न मिटलेल्या वादांचा, न सांधलेल्या भेगांचा,
चिमूटभर प्रेमाने, मणभर राग जिंकल्याचा,
पसाभर माया, कणभर अहंकारात विरल्याचा,

कुणामधे हरवण्याचा, कुणाला जोखण्याचा,
गुंता साऱ्या आयुष्याचा, सतत शोध घेण्याचा,
इवल्या थेंबात आकाश कवेत घेण्याचा,
आकाशी पसरून थेंबाला जपण्याचा॥

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults