ताई तूच माझी माऊली

Submitted by आरती शिवकुमार on 29 May, 2021 - 15:39

तू एक माऊली,
तुझ्यात देवाची सावली .

सूर्यासारखी तेजस्वी,
चंद्रासारखी मावळ.

सर्वांना प्रकाश देणारी ज्योती,
चमकणारा मोती.

तुझा सहवास जणू,
देवाचा भास.

भक्तांच्या हाकेला धावणारी ,
आणि नवसाला पावणारी .

सर्वांना सावरणारी ,
सर्वांच्या मनात वावरणारी .

वादळ पावसात,
असतो तुझा आधार.

घेऊन हातात हात,
मिळेल तुझी साथ.

सर्वांच्या मदतीस धावणारी,
मानवरूपी देवी तू.

काय सांगू तुझी कीर्ती,
शब्द अपुरे पडतील.

-- आरती शिवकुमार

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users