Oil on canvas

Submitted by पियुष जोशी on 19 January, 2021 - 11:20

Photo.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त!
उजव्या बाजूच्या डोळ्याखाली अश्रु काढला आहे काय?

खासच....

एक नंबर भावा..! काय सुंदर भावमुद्रा चित्तारली आहे.. अतरंगी चित्रकार आहेस तू..!!!