श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा- बोकलत(ही प्रवेशिका ग्राह्य धरली जाऊ नये)

Submitted by बोकलत on 28 August, 2020 - 03:39

| गणपती बाप्पा मोरया |
|| मंगलमूर्ती मोरया ||

मी या अगोदर एक प्रवेशिका दिली असल्याने ही प्रवेशिका ग्राह्य धरली जाऊ नये.

IMG-20200828-WA0002.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

छान आहे हे सुद्धा
आधीच्याच प्रवेशिकेत हे सुद्धा टाका ना. असे करायला काही प्रॉब्लेम नसावा नियमानुसार.

एक नंबर आलय हे . शब्दांवरच्या नागमोडी रेषा छान दिसतायेत

सगळ्यांना धन्यवाद. सुरवातीची प्रवेशिकाच कायम असू दे. खरं तर दोन्ही अक्षर सेमच आहेत पण बदललेला अँगल आणि नागमोडी रेषांमुळे हे चांगलं दिसतंय.