श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - शंतनु (शंतनू)

Submitted by शंतनू on 25 August, 2020 - 03:24

मायबोली गणेशोत्सव २०२०
श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा
गट 'ब'

नाव - शंतनु
मायबोली आयडी - शंतनू

maayboli_hastalekhan.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

छान

छान.

छान

तुम्ही तो 'द्धि' लिहिताना अर्धा द वेलांटीच्या आत काढलाय, पण 'ड्भि' लिहिताना अर्धा ड वेलांटीच्या बाहेर आहे. ह्या जोडाक्षरांत अर्धे अक्षर नक्की वेलांटीच्या आत हवे की बाहेर?

Pages