चित्रकला स्पर्धा २ - मुक्तहस्त चित्र स्पर्धा

Submitted by संयोजक on 20 August, 2020 - 03:00

स्पर्धेचे स्वरूप:- निरनिराळ्या वस्तू उदा. बटाटा, भेंडीचे काप, फोमशीट इ. विविध आकारात कापून तसेच फुले पानांचे ठसे इ. त्याचे एक मुक्त हस्त चित्र तयार करणे. वेगवेगळ्या लांबीचे जाडीचे धागे रंगात बुडवून कागदावर ठेवून कागद एक बाजूने मिटून अलगद धागा ओढून चित्र तयार करण्याची पद्धत सुद्धा यात समाविष्ट आहे. स्पर्धेचा हेतू ‘नावीन्य शोधणे’ हा आहे.

नियम:-
१) स्पर्धा १३ वर्षांखालील मुलांसाठी खुली आहे.
२) रंग आणि साहित्याचे कोणतेही बंधन नाही.
बाहेरून विकत आणलेले स्टॅम्पस वापरू नये.
३) मुलांनी चित्र स्वतः बनवणे अपेक्षित आहे. पालकांनी फक्त देखरेख आणि मार्गदर्शन करावे.
४) प्रवेशिका देताना कोणते रंग आणि साहित्य वापरले इ. ची माहिती थोडक्यात देणे आवश्यक आहे.
५) तुम्ही तुमच्या प्रवेशिका २२ ऑगस्ट पासून पाठवू शकता. (IST)
६) एक id प्रत्येक पाल्यासाठी प्रत्येकी एक प्रवेशिका सादर करू शकतो.
७) काढलेल्या चित्राची किमान २ प्रकाशचित्रे द्यावी.
प्रकाशचित्रे कशी द्यायची याची माहिती येथे बघता येईल. - https://www.maayboli.com/node/1556
८) प्रवेशिकेचे शीर्षक पुढील प्रकारे द्यावे -
"मुक्तहस्त चित्र स्पर्धा- - {तुमचा आयडी}-- - - (पाल्याचे नाव)"
९) स्पर्धेचे विजेते मतदानाद्वारे निवडण्यात येतील.

तुमच्या काहीही शंका, प्रश्न, सूचना असल्यास येथे जरूर विचारा.

!!! गणपती बाप्पा मोरया!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्पर्धांच्या पूर्वतयारीला पुरेसा वाव मिळावा म्हणून स्पर्धा व नियम जाहीर करत आहोत. प्रवेशिका पाठवण्यासाठी गणपती प्रतिष्ठापनेनंतर धागे उघडले जातील.

Groups audience: 
- Private group -
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users